Snel & gemakkelijk uw medicijnen bestellen!

Uw bestelling is ook dagelijks op 9 servicepunten tot 21:00 op te halen.

Met één account bestellen voor het hele gezin.
Menu

Privacy Statement

 Uw  Privacy en de apotheek

Welke medicijnen of hulpmiddelen u gebruikt en waarvoor, is privé. Om uw recept op de juiste manier te kunnen verwerken, worden in de apotheek verschillende gegevens vastgelegd.

De grondslagen voor het vastleggen en gebruiken van uw gegevens zijn de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de privacywetgeving.

Vanuit de WGBO zijn wij ook verplicht uw gegevens in een dossier vast te leggen en te onderhouden. Lees meer over de WGBO op de website van de KNMP.

Welke gegevens worden in de apotheek verwerkt?

Naast uw naam, adres, BSN nummer en verzekeringsgegevens leggen wij

Ook uw medicijngebruik vast.

Door het bewaren van uw medicijngebruik kunnen wij over lange periode controleren of de voorgeschreven medicatie in uw situatie veilig gebruikt kan worden.

Daarnaast worden gegevens vastgelegd die te maken hebben met uw gezondheid, voor zover deze zijn doorgegeven aan de apotheek: allergieën, chronische ziektes, eventuele zwangerschap, het geven van borstvoeding, verkeersdeelname en bijvoorbeeld relevante lab waarden voor de bewaking op wisselwerkingen met uw medicatie.

U heeft het recht om uw eigen dossier in te zien, te laten aanvullen, te corrigeren, te verwijderen of af te schermen. U heeft ook het recht om de verwerking of de overdraagbaarheid van uw gegevens te beperken. Wij bewaren uw dossier volgens de wettelijke termijn ten minste vijftien jaar.

Bij het bezoeken van de website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internetbrowser en de internetpagina.

Tijdens het declareren wordt uw geneesmiddelgebruik doorgegeven aan uw verzekeraar.

Heeft u klachten over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan? Neemt u dan contact op met uw apotheker of lees onze klachtenregeling. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Geachte client,

Inmiddels is iedereen gewend aan de nieuwe tijdelijke situatie waarin we allemaal zitten.
Ook de huisartspraktijk wordt steeds toegankelijker.

U kunt uw aanvragen op maandag t/m vrijdag gewoon
tussen 8 en 17 uur bij de apotheek in uw huisartspraktijk ophalen:

Volg de aanwijzingen in de praktijk om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.
Recepten van de specialist graag inscannen en van te voren mailen naar de apotheek:
En om dezelfde reden niet contant, maar met de met pin betalen.

Neem de tijd en een rustig moment om uw geneesmiddelen op te halen.
Als u ziet dat het druk is, kom dan later terug.

Dit geldt natuurlijk ook voor de servicebalie in de supermarkt, waar u uw aanvraag ook nog steeds kunt ophalen.

Heeft u vragen?
apotheek@zorginalmere.nl
036 522 9991

Alvast bedankt voor uw medewerking, met vriendelijke groet,
Uw apotheekteam.