Snel & gemakkelijk uw medicijnen bestellen!

Uw bestelling is ook dagelijks op 9 servicepunten tot 21:00 op te halen.

Met één account bestellen voor het hele gezin.
Menu

Privacy Statement

 Uw  Privacy en de apotheek

Welke medicijnen of hulpmiddelen u gebruikt en waarvoor, is privé. Om uw recept op de juiste manier te kunnen verwerken, worden in de apotheek verschillende gegevens vastgelegd.

De grondslagen voor het vastleggen en gebruiken van uw gegevens zijn de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de privacywetgeving.

Vanuit de WGBO zijn wij ook verplicht uw gegevens in een dossier vast te leggen en te onderhouden. Lees meer over de WGBO op de website van de KNMP.

Welke gegevens worden in de apotheek verwerkt?

Naast uw naam, adres, BSN nummer en verzekeringsgegevens leggen wij

Ook uw medicijngebruik vast.

Door het bewaren van uw medicijngebruik kunnen wij over lange periode controleren of de voorgeschreven medicatie in uw situatie veilig gebruikt kan worden.

Daarnaast worden gegevens vastgelegd die te maken hebben met uw gezondheid, voor zover deze zijn doorgegeven aan de apotheek: allergieën, chronische ziektes, eventuele zwangerschap, het geven van borstvoeding, verkeersdeelname en bijvoorbeeld relevante lab waarden voor de bewaking op wisselwerkingen met uw medicatie.

U heeft het recht om uw eigen dossier in te zien, te laten aanvullen, te corrigeren, te verwijderen of af te schermen. U heeft ook het recht om de verwerking of de overdraagbaarheid van uw gegevens te beperken. Wij bewaren uw dossier volgens de wettelijke termijn ten minste vijftien jaar.

Bij het bezoeken van de website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internetbrowser en de internetpagina.

Tijdens het declareren wordt uw geneesmiddelgebruik doorgegeven aan uw verzekeraar.

Heeft u klachten over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan? Neemt u dan contact op met uw apotheker of lees onze klachtenregeling. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Geachte client,

Dit jaar worden de apotheken en servicepunten van Medi Mere, de Waterlelie, Homerus en het Duyfken onderdeel
van Service Apotheek.

We hopen hiermee onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Voor het aanvragen van herhaalmedicatie verzoeken wij u gebruik te maken van mijn gezondheid.net

https://home.mijngezondheid.net/ of de Medgemak app.

Ervaart u problemen met het aanmaken van uw account?

Stuur dan een mail met uw aanvraag naar apotheek@zorginalmere.nl

We verwerken uw aanvraag en melden we u aan voor mijngezondheid.net zodat u een account kunt aanmaken.

Onze nieuwe website is https://serviceapotheek.nl/apothekenalmerebuiten

We hopen dat we u in de toekomst steeds beter van dienst te kunnen zijn.

Vriendelijke groet,
Uw Apotheekteam