Snel & gemakkelijk uw medicijnen bestellen!

Uw bestelling is ook dagelijks op 9 servicepunten tot 21:00 op te halen.

Met één account bestellen voor het hele gezin.
Menu

Hoe werken wij?

Hoe werken wij?

Wij gaan zorgvuldig om met uw recept en met uw geneesmiddelen.
Ieder recept wordt vóór aflevering gecontroleerd.
Daarom heeft het klaarmaken van een recept tijd nodig.

Wij geven u hieronder een overzicht van de belangrijkste activiteiten die wij uitvoeren rondom uw recept:

• controleren van de persoons-, recept- en verzekeringsgegevens, de actualiteit en geldigheid van het recept;
• verwerken van het recept in het computersysteem;
• controleren of de geneesmiddelen veilig samengaan met de middelen die u reeds gebruikt of met de medische gegevens die wij van u kennen. Indien nodig overleggen wij met u of intern met de apotheker;
• gereedmaken van de voorgeschreven middelen;
• laten controleren van de receptverwerking door een tweede assistente of de apotheker;
• verstrekken van informatiemateriaal bij het recept .

U kunt uw recept op verschillende manieren aanbieden bij onze apotheek:

• aan de balie.
• via een fax: 036 522 9999. Zorgt u er dan wel voor dat uw naam, adres en geboortedatum duidelijk op het recept staan vermeld.
Neem het originele recept mee, wanneer u uw geneesmiddelen komt afhalen.
• uw recept kan door de specialist of andere arts ook via edifact naar ons verzonden worden: Postbusnummer 02010083 via recept@almere1.ehsnet.nl

Aanvragen van herhaalrecepten (levering 2 werkdagen):

• telefonisch via 036 522 9991
• via onze website; www.medicijnnodig.nu
• via mijnGezondheidsNet en de MedGemak app
• inleveren van de lege doosjes met etiket aan de balie van de apotheek in het daarvoor aangeduide bakje
Aanvragen van spoed herhaalrecepten (levering dezelfde dag):
• alleen telefonisch via 036 522 9991

Bezorgen van geneesmiddelen

Binnen het huidige vergoedingssysteem moeten wij besparen onze praktijkkosten, daarom kunnen wij aanvragen niet gratis thuis bezorgen of opsturen. Voor bezorging van herhaalmedicatie vragen wij een bijdrage in de bezorgkosten van € 2,50. Dit kan contactloos gepint worden bij de bezorger.  Alleen in bijzondere omstandigheden bezorgen wij kostenloos aan huis.

Ophalen bij supermarkten

U kunt bij uw aanvraag aangeven dat u uw geneesmiddelen (buiten de openingstijden van de apotheek) wilt ophalen bij de klantenservicebalies bij verschillende supermarkten in Almere.

Aanvragen van herhaalrecepten (levering door een andere apotheek):

• via uw huisarts of specialist

Het goedkoopste geneesmiddel vs persoonlijke voorkeur

Wij leveren het goedkoopste geneesmiddel dat op het moment van klaarmaken voor de apotheek voorhanden is. Dit declareren wij voor u bij uw verzekeraar.
De vergoeding die apotheken van verzekeraars krijgen voor het geneesmiddel dwingt ons daartoe. Heeft u een persoonlijke voorkeur voor een andere leverancier, dan kunt u tegen betaling dit bij ons afnemen. Wij zullen dit niet bij uw verzekeraar declareren.

Medische noodzaak

Wij gaan ervan uit dat wanneer generieke geneesmiddelen worden toegelaten, deze kwalitatief en kwantitatief vergelijkbaar zijn met andere generieken en het merk.
Alleen bij een rationele medische noodzaak wordt een ander dan het goedkoopste geneesmiddel afgeleverd. Deze beoordeling vindt plaats door één van onze apothekers. Niet rationele verklaringen worden als een persoonlijke voorkeur beschouwd.

Veilig en verantwoordelijk

De apotheker draagt zorg voor veilig geneesmiddelgebruik. Om ons werk goed te kunnen doen hebben wij verschillende gegevens nodig. Niet alleen persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld geboortedatum en geslacht), maar ook gegevens over medicijnen die u gebruikt en gegevens over uw eventuele ziektebeelden.Dit voorkomt dat er fouten worden gemaakt, bijvoorbeeld bepaalde bijwerkingen of medicijnen die niet tegelijkertijd kunnen worden gebruikt.

Identiteit patiënten

Wij behandelen alleen zorgvragen van patiënten van wie de identiteit voldoende betrouwbaar kan worden vastgesteld. Het is anders voor ons niet mogelijk om de medicatieveiligheid te garanderen. We hebben minimaal de volledige naam en geboortedatum nodig en zo nodig het adres. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt binnen de apotheek. Met deze gegevens kan uw medicatiedossier gevonden worden.

Medicatiedossier

In het medicatiedossier zijn gegevens opgenomen over de patiënt, zoals de naam, adres, geslacht, eventueel bezorgadres. Daarnaast is het actuele en historische gebruik van medicijnen opgenomen en overgevoeligheden voor bepaalde medicijnen. Ook zijn eventuele ziektebeelden opgenomen in het medicatiedossier.
Met al deze gegevens kunnen wij uw medicatieveiligheid bewaken.

Verstrekken medicatiegegevens

De apotheek is verplicht om medicatiegegevens uit uw medicatiedossier te verstrekken aan de patiënt. Als u wilt dat deze gegevens aan u of andere zorgverleners verstrekt worden, dan kunt u contact opnemen met de apotheek. De verstrekking van gegevens vindt plaats met inachtneming van de privacywetgeving.
De medicatiegegevens kunnen alleen aan andere zorgverleners verstrekt worden met uw instemming.

Opvragen aanvullende gegevens door de apotheek

Als er gegronde redenen zijn (bijvoorbeeld ontbrekende medicatiegegevens) zal de apotheek de ontbrekende gegevens opvragen bij u en andere zorgverleners om uw medicatieveiligheid te waarborgen.

Verantwoordelijkheid patiënt

De patiënt blijft verantwoordelijk voor het aanleveren van (wijzigingen in) persoonlijke gegevens, het geneesmiddelgebruik, eventuele ziektebeelden, kinderwens, zwangerschap, borstvoeding en voor het aanleveren van een juist en actueel recept. Als deze gegevens niet correct of onvolledig zijn, dan kan de apotheek haar taak niet goed uitvoeren. Geef wijzigingen in uw situatie, dan ook zo snel mogelijk door aan de apotheek.

Heeft u een klacht?

Wanneer u naar een apotheek gaat, wilt u graag een goed contact met de apotheker en de apothekersassistenten.
Gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over hun apotheek.
Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden.
Hier leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht over een apotheek. Zowel de apotheker als de KNMP (de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland) zijn u graag behulpzaam bij het oplossen van uw probleem.

Wat kunt u doen met uw klacht?

Probeer eerst het probleem met uw apotheker te bespreken. Dat kan ook als een klacht over een medewerker van de apotheek gaat. Als de apotheker niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen de klacht op te lossen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u hieronder lezen wat u vervolgens kunt doen.
Advies en ondersteuning van het regionale Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg
De regionale Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg (IKG) kunnen informatie geven over uw rechten als patiënt en u adviseren over wat u met uw klacht kunt doen. Ook kunt u hulp krijgen bij het schrijven van een brief of ondersteuning bij een gesprek met de apotheker.

Klachtenbemiddeling

U kunt uw klacht ook voorleggen aan een onafhankelijke klachtenbemiddelaar.
Deze functionaris is niet in dienst van de KNMP, maar wordt gedetacheerd vanuit de Stichting Klachtenbemiddeling Gezondheidszorg. De bemiddelaar zoekt samen met u naar een oplossing van uw probleem. De bemiddelaar kiest geen partij en heeft dus geen oordeel. Alles wat u aan deze persoon vertelt is vertrouwelijk. Als de bemiddeling naar uw idee niet voldoende resultaat heeft opgeleverd, kunt u besluiten uw klacht alsnog in te dienen bij de Klachtencommissie. U kunt uiteraard ook rechtstreeks uw klacht bij de Klachtencommissie indienen.

Beoordeling door de Klachtencommissie Openbare Apotheek

Misschien wilt u een uitspraak over uw klacht. Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is, of omdat u wilt dat er een advies aan de apotheker wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. U kunt uw klacht dan laten behandelen door de Klachtencommissie Openbare Apotheek. Deze Klachtencommissie is onpartijdig. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden: één namens patiënten (NPCF) en één namens apothekers (KNMP) en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.
Wacht u niet te lang met het indienen van een klacht. Hoe langer geleden het voorval, hoe lastiger het is om precies te achterhalen wat er is gebeurd.

Hoe gaat de Klachtencommissie te werk?

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie. Binnen twee weken hoort u van de Klachtencommissie of en, zo ja, hoe de zaak zal worden behandeld. Om uw klacht goed te kunnen beoordelen, verzamelt de Klachtencommissie de informatie die daarvoor nodig is. Uw klacht wordt naar de apotheker gestuurd met het verzoek schriftelijk op de klacht te reageren. Zowel u als de apotheker krijgen de gelegenheid schriftelijk een toelichting op de klacht te geven. Ook bestaat de mogelijkheid dat de Klachtencommissie u en de apotheker uitnodigt voor een mondelinge toelichting op de klacht.
Na onderzoek doet de Klachtencommissie een uitspraak over uw klacht. De Klachtencommissie kan daarbij aangeven welke maatregelen de apotheker kan nemen om herhaling van dezelfde klacht te voorkomen. Er is geen mogelijkheid om tegen de uitspraak van de Klachtencommissie in beroep te komen.
De Klachtencommissie kan geen juridisch bindende uitspraak doen. De apotheker is dus niet verplicht de aanbevelingen van de Klachtencommissie op te volgen. De apotheker moet u en de Klachtencommissie wel laten weten wat hij met de aanbevelingen doet.
De Klachtencommissie kan geen schadevergoeding toekennen.
De Klachtencommissie Openbare Apotheek en de klachtenbemiddelaar brengen u geen kosten in rekening.
Zowel de Klachtencommissie Openbare Apotheek als de klachtenbemiddelaar gaan zorgvuldig met uw privacy om.

Klachtenbemiddeling Openbare Apotheken

Contactgegevens bemiddeling: 06 22921649
e-mail: bemiddelingapotheken@kpnmail.nl

Privacyreglement

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten, die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website, deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat tijdens het bezoek aan onze site geen cookies gebruikt worden.
Wij gebruiken een extern analyse programma van een gerenommeerde derde partij, om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van onze menustructuur op onze site te bepalen. De informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden maken u niet persoonlijk identificeerbaar. Als u hier niet aan wenst mee te werken kunt u dit in de cookie pop-up aangeven.

Gegevensverwerkingen binnen de apotheek

In onze gezondheidscentra en bij ons administratieve – en ICT onderdeel kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid). Ook kan het nodig zijn t.b.v. de continuïteit, om uw gegevens te dupliceren in de vorm van een back-up.

De plichten van de apotheek

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG] de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens wordt aan de plichten die daaruit voortkomen als volgt voldaan:
• Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o voor zorgverlening;
o voor doelmatig beheer en beleid;
o voor continuïteit en data veiligheid;
o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
• Alle medewerkers binnen onze organisatie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
• Onze ICT werkt uitsluitend met ISO of NEN gecertificeerde leveranciers
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of er, en welke, persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan het gezondheidscentrum. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers binnen onze organisatie hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts. Of wanneer u met een spoedrecept bij de dienstdoende apotheek komt, kan deze apotheek uw dossier raadplegen.

Uitwisseling gegevens

De huisarts wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens, veilig en betrouwbaar uit met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisarts. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.
Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en / of uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo wordt de medicatieveiligheid verbeterd.
Ook de apotheek wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, gegevens uit met partijen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de dienstverlening vanuit de apotheek. Denk hierbij aan bijvoorbeeld betaaldienstverleners, bezorgdiensten, de zorgverzekeraar,etc. Hierbij zullen we altijd terughoudend zijn met het verstrekken van gegevens en ook niet meer gegevens verstrekken dan nodig.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts of apotheek kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe praktijk op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat de oude praktijk het dossier overdraagt aan de nieuwe praktijk. De oude praktijk doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand nadat het verzoek is ingediend.
Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe praktijk worden overgedragen. Beide praktijken moeten er dan wel voor zorgen dat de computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

 

Algemene apotheek verkoop en betalingsvoorwaarden

 

Gedeponeerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, gevestigd te ’s-Gravenhage bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te ’s-Gravenhage op 27 september 2007 (40 409 373).

Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van koop, koop op afstand, zoals bedoeld in artikel 7:46a BW daaronder mede begrepen, levering en bruikleen van producten door de apotheek, waarvan de betaling niet à contant is geschied.

Leveringsvoorwaarden

  1. Indien een product niet in voorraad is en op verzoek van de patiënt/consument door de apotheek is besteld, dan wel is bereid, is de patiënt/consument verplicht het product af te nemen, tenzij een product niet beantwoordt aan de overeenkomst in de zin van artikel 7:18 BW.
  2. Indien een product door de apotheek in bruikleen wordt verstrekt, is een waarborgsom verschuldigd gelijk aan de apotheekverkoopprijs. Deze waarborgsom wordt terugbetaald indien een product bij het einde van de bruikleenovereenkomst in goede staat aan de apotheek wordt teruggegeven.

Betalingsvoorwaarden

  1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 betaalt de patiënt/consument aan de apotheek met een in Nederland wettig betaalmiddel binnen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum.
  2. Voor zover de apotheek zich ter incasso van zijn vordering rechtstreeks wendt tot de zorgverzekeraar van de patiënt/consument, behoudt de apotheek het recht om van de patiënt/consument betaling te verlangen voor zover de zorgverzekeraar niet tijdig tot betaling van het geleverde overgaat.

Betaling door de patiënt/consument dient in een dergelijk geval te geschieden binnen 14 dagen nadat de apotheek een betalingsverzoek heeft gedaan.

  1. Indien de patiënt/consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de patiënt/ consument van rechtswege in verzuim. De patiënt/consument is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de patiënt/consument een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de patiënt/consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  2. De apotheek heeft het recht de door patiënt/consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
  3. De apotheek kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de patiënt/consument een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De apotheek kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
  4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

10.Indien de patiënt/consument in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de patiënt/consument. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien de apotheek echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de patiënt/consument worden verhaald.

De patiënt/consument is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

  1. Behoudens tegenbewijs strekken de apotheekdeclaratie en daarbij behorende administratie gegevens tot volledig bewijs op grond waarvan de betalingsplichtige gehouden is tot betaling over te gaan.

Toepasselijk recht en geschillen

12.Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten genoemd in artikel 1 van deze voorwaarden

13.Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

Vindplaats en wijzigingen

14.Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden.

15.De laatste aldaar gedeponeerde voorwaarden zijn van toepassing.

Toelichting voor de patiënt/consument over de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden
Om duidelijkheid te geven over de rechten en plichten heeft de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen de apotheek en u, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en bent u als patiënt/consument eraan gebonden.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing als u bij de apotheek op rekening koopt en niet aan uw verzekeraar (zoals bij de meeste zorgverzekeraars) de rekening toezendt op grond van afspraken tussen uw verzekeraars en de apotheken. Als uw verzekeraar niet betaalt, mag de apotheek van u alsnog betaling vragen.

De voorwaarden zullen u voor of bij het sluiten van een overeenkomst worden bekend gemaakt. In veel gevallen kunt u ook kennis nemen van de inhoud van de voorwaarden doordat deze opgehangen zijn in de publieksruimte van de apotheek of op de website van de apotheek.

Belangrijkste regel is dat rekeningen uiterlijk 14 dagen na de datum van de rekening betaald moeten zijn.

Betaalt u niet op tijd dan moet u rekening houden met extra kosten. Ook als u iets besteld hebt bij de apotheek dat niet in voorraad is, bent u verplicht tot aanschaf en betaling van het bestelde, tenzij het bestelde niet overeenkomt met wat u besteld had.

 

Geachte client,

Dit jaar worden de apotheken en servicepunten van Medi Mere, de Waterlelie, Homerus en het Duyfken onderdeel
van Service Apotheek.

We hopen hiermee onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Voor het aanvragen van herhaalmedicatie verzoeken wij u gebruik te maken van

https://home.mijngezondheid.net/ of de Medgemak app.

Ervaart u problemen met het aanmaken van uw account?

Stuur dan een mail met uw aanvraag naar apotheek@zorginalmere.nl

We verwerken uw aanvraag en melden we u aan voor mijngezondheid.net zodat u een account kunt aanmaken.

Onze nieuwe website is https://serviceapotheek.nl/apothekenalmerebuiten

We hopen dat we u in de toekomst steeds beter van dienst te kunnen zijn.

Vriendelijke groet,
Uw Apotheekteam